Teknik Bilgi

Dose Map dozimetre ölçümü, ışın cihazınızın doz dağılımını 3D olarak sayısal ve kesin sonuçlarla belirler. Doz ölçümünde kullanılan yöntem ışına duyarlı film içermekte ve Wisconsin Radyasyon Kalibrasyon laboratuarında düzenli olarak kalibre edilmektedir. Sistem ışın cihazı kanisterinin absorbe ettiği dozu +/-%5 hassasiyetle ölçmektedir. Ölçüm sonucunda, ışın cihazı kanisterinin doz absorbsiyonunu renk kodları ile, doz dağılımını ise chart ile raporlanmaktadır.

Yılda 1 kez tüm ışın cihazlarının Dose Map ile doz dağılım ölçümlerinin yapılması önerilmektedir.

Dose Map ve Rad Sure birlikte kullanıldığında kan ışınlama prosesiniz tam olarak garanti altındadır.

tr_TRTürkçe